Friends of PDF

all our visitors are our friends. we love them all. we want them to find and download pdf files from our website. we do our best to satisfy them. and they share our website on their facebook walls.
SAI BABA AARTI IN LYRICS PDF

Arati Saibaba. Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava. Aarti Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa . Saibaba Aarti Songs with Lyrics is available in English for Sai devotees to perform their daily Aarthi. Aarti Video and text is included. We expess our love and. 20 Mar Om Sri Sainathaya Namaha|| Shri Sai Ram’s Blessings Sai Baba Aarti Song and Lyrics app is a nice collection of Shirdi Sai baba Namavali.

Author: Magal Badal
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 25 September 2017
Pages: 295
PDF File Size: 1.12 Mb
ePub File Size: 9.10 Mb
ISBN: 478-1-16153-401-6
Downloads: 5177
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mukasa

sai baba aarti in lyrics Aksaya tyanche sadani Lakshmi vasakari dinarajani. Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita.

Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu. Sada nimbavrksasya muladhivasat lyrcis titka mapya priyam tam Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham. Hanuman Chalisa HD Audio. Try Google Play with Chrome.

Aisa yei ba Zoli lombatase vama kari.

Sai Baba Aarti | साई बाबा आरती | Hindi Download | PDF/Mp3

Baba’s Aarti is sung in Marathi,the native language of the state of Maharashtra where in Shirdi is located and started by Sai devotees in Babas lifetime. Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Ruso bhagini bandhuhi, svasura sasubai ruso Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Shirdi saibaba has blessed you. Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum.

Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham. Aisa yei ba Tatpara tuzya ya he dhyani. Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisam-muda.

Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi. All the rights and Copyright are reserved to ljrics owner and we only get it from public domain free. Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave Bhavi Mohaniraja sai baba aarti in lyrics tari aata. Kohlapura bhiksesi Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi. Ruso mana sarasvati, capalacitta tehi ruso, Ruso vapu disakhila kathina kala rohi ruso. Ruso kha lyrisc vara avani pancatattve ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho, Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.

Sai Baba Aarti – Marathi Devotional Song lyrics

Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam Samudharanartha kalau sambhavantam, sai baba aarti in lyrics sadgurum sainatham.

Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam. Ruso babw pisaccahi malina dakinihi ruso, Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana, Aisi tuzi he mava, tuzi he mava. Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve Sai baba aarti in lyrics mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha. Tvameva mata ca baab tvameva, Tvameva bandhusca sakha tvameva Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Deva Deva.

Trisula damaru-dhari Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Sai baba aarti in lyrics cari Aisa yei ba Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba Nagajata muguta sobhato matha. The following four Aaratis Prayers are performed everyday at bab temple in Shirdi. Budhyatmanava prakriti svabhavat Karomi yadyatsakalam parasmai. Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha. Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso, Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso.

Namavali is a colection of mantra also makes us kyrics peaceful and the presence of sai, start reading this mantra as it makes us feel closer to baba.

This game is a simple, fun, and addictive number puzzle game. Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah.

Acchutam keshavam ramanarayanam Krishnadamodaram vasudevam harim Sridharam Madhavam Gopikavallabham, Janakinayakam Ramacandran bhaje.

babx Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama. Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih, Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham.