Friends of PDF

all our visitors are our friends. we love them all. we want them to find and download pdf files from our website. we do our best to satisfy them. and they share our website on their facebook walls.
JAIN STAVAN LYRICS EPUB

The JainLyricsOfficial is a website where you will get lyrics of all Jain Stavans Stuti’s in English. JAIN STUTI (LYRICS) 1 Jain Stavan. June 11, prabhu muj kaaj sagada aap darshan yog thi. Mangal banyo din aaj maro aap prem prayog thi. HE UPKARI KRUPA VARASAO (LYRICS) Jain Stavan. June 12, · He upkari krupa varasavo. Siddhshila a mann tedaavo. Raah jovu hu. Raah jovu prabhu.

Author: Shakarg Arashimi
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 3 April 2012
Pages: 327
PDF File Size: 3.66 Mb
ePub File Size: 12.89 Mb
ISBN: 616-4-82211-978-3
Downloads: 33173
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tauzil

JAIN STAVAN LYRICS

Tran jagat nyochavar karu tari upar thatu mane. Stuti – Prabhu Darshan Sukh Sampada. Posted by Shikha Pyrics at 4: He vishwa mohan nirakahata animesh nayane aapane. Posted by Shikha Jain jain stavan lyrics 2: Posted by Shikha Jain at 3: Hu kadi bhuli jau to prabhu tu mane sambha je.

Jain Stavan Lyrics

Giruva guno tara ketala gun sagaro ocha pade. Na tej ho nayane parantu niravikar raho sada. Tweet Share Share Share Share. Muj raday na dhbakar ma jsin ratan chali raho.

Muj smaran ma he nath tuj paramopakar raho sada. Saundarya dehe na raho pan sheel bhar raho sada.

Muj ange ange nath tuj gunmaya suvas vaho sada. Kya geya ekla chodi mujne, have nahi thi jagma mhare. Dharti raday ni nath mari aap sharane upashami. Friday, January 3, Uncha Ambar thi. Smaran tamaru karta-karta mukti jain stavan lyrics raah dhagla bharye.

Relay mara jeevan ma tuj bhakti ni rangat prabhu.

Muj netra ni hara palak ma taruj tej rami raho. Thara Mahimano nahi paar. Sijya prabhu muj kaaj sagada aap darshan yog thi. Din Jain stavan lyrics tu che beli, Tu che taaranhaar. Monday, Jwin 17, Aavyo Sharne Tumhare. Mangal banyo din aaj maro aap prem prayog thi. He nath yoga-kshem karaje sarvada moh paash thi.

JAIN STAVAN LYRICS

Muj swas na kyara mahi rokyu prabhu tuj naam ne. Ne jindagi ni har pado ma praan tuhi muj bani raho. Tara stava maa maa sharada pachi pade.

Conversion Conversion Emoticon Emoticon. Aaradhnanani gaath saraki jaay na jo je prabhu. Che satva maaru pangadu aadhar ek jag mit no. Che kaad bahu bihamano lyfics paar nahi kuninitano. Naam tamaru leta-leta bhavsagar dada tari jaiye. Mahavir Mahavir Gautam pukare, Aankhethi ashruni dhara bahave. Aa raag ma dubel ne bhav paar tu udaar je. Kaanma khila jain stavan lyrics jyare, thai vedna prabhujine bhare.