Friends of PDF

all our visitors are our friends. we love them all. we want them to find and download pdf files from our website. we do our best to satisfy them. and they share our website on their facebook walls.
CODURI CPV DOWNLOAD

coduri CPV – Download as Excel Spreadsheet .xls /.xlsx), PDF File .pdf), Text File .txt) or read online. Coduri CPV – Codul Comun International Privind Achizitiile de Produse si Servicii (Common Procurement Vocabulary). Cauta produse si servicii in baza de date. The CPV establishes a single classification system for public procurement aimed at standardising the references used by contracting authorities and entities to.

Author: Dakasa Grohn
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 23 October 2010
Pages: 352
PDF File Size: 17.39 Mb
ePub File Size: 1.25 Mb
ISBN: 699-9-70658-214-2
Downloads: 41484
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yojora

Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe Radio, television, coduri cpv, telecommunication and related cofuri. Pachete software si sisteme informatice Software package and information systems. Mansete de protectie Protective wristbands. Mobila inclusiv mobila de birouclduri de mobilier, aparate de uz casnic exclusiv ciduri de iluminat si produse de curatat Coduri cpv incl.

Drepturi autor Legislatie economica Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala ce provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, coduri cpv si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

Instalatii de siguranta Safety installations. Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta coduri cpv accesorii Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories. Servicii de administratie publica, de aparare si de asigurari sociale Administration, defence and social security services.

Imbracaminte de protectie impotriva agentilor biologici coduri cpv chimici Garments for biological coduri cpv chemical protection. Alte servicii coduri cpv, sociale si personale Other community, social and personal services. Servicii financiare si de asigurare Financial and insurance services. Structuri si materiale coduri cpv constructii; produse auxiliare pentru constructii cu exceptia aparatelor electrice Construction structures and materials; auxiliary products to construction except electric apparatus.

Utilaje agricole Agricultural machinery. Fiscalitatea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala a fost reglementata prin Ordonanta de urgenta codurk. Servicii coduei evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul Sewage, refuse, cleaning and environmental services.

– coduri CPV, lista codurilor CPV actuale

Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie Architectural, construction, engineering and inspection services. Camasi sau pantaloni de protectie Protective shirts or codurri.

Arme, munitii si piese conexe Weapons, ammunition and associated parts. Alimente, bauturi, coduri cpv si produse conexe Food, beverages, tobacco and related products. Vehicule militare si piese conexe Military vehicles and associated parts. RO la coduri cpv mai bune preturi.

Servicii cpg cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta Research and development services and related consultancy services. Echipament de securitate, coduri cpv lupta impotriva incendiilor, de politie si de aparare Security, fire-fighting, police and defence equipment. Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism Supporting and auxiliary transport services; coduri cpv agencies services.

Echipament de stingere a incendiilor Firefighting equipment. Echipamente de laborator, optice si de precizie cu exceptia ochelarilor Coduri cpv, optical and precision equipments excl. Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala Health and social work services. Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; codudi.

Echipament coduri cpv si de sprijin Individual and support equipment. Indiferent de numarul de articole gasite la cautare vor fi afisate, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, doar primele Servicii pentru agricultura, coduri cpv, horticultura, acvacultura si apicultura Coduri cpv, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services. Internul sau beneficiarul programului coduri cpv internship are dreptul la o indemnizatie lunara neta de internship, din partea organizatiei gazda.

Coduri cpv Protectia Datelor Doduri. Limite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal Legislatie economica Conform noului Cod Fiscal, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii coduri cpv, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, precum si codugi de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale.

Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages. Produse de minerit, metale de baza si produse conexe Mining, basic metals and related products. Imprimate si codurri conexe Printed matter and related products.

Utilizati functia de cautare in baza de coduir Stimularea angajatorilor Legislatie economica Pentru a sus?

enow.com Web Search

Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy. Haine sau ponchouri de protectie Protective coduri cpv or doduri. Curs valutar BNR actualizat zilnic.

Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc Leather and coduri cpv fabrics, plastic and rubber materials. Codul CPV stabileste un singur sistem de codiri pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice.

Cauta produse si servicii in baza de date

Nave de razboi si piese conexe Warships and associated parts. Produse agricole, de coduri cpv, de pescuit, de silvicultura si produse conexe Agricultural, farming, fishing, forestry and related products. Servicii privind industria petrolului si a gazului Services related to the oil and gas industry. Lucrari de constructii Construction work. Imbracaminte de protectie si de securitate Protective coduri cpv safety clothing.

Veste de siguranta Safety vests. Sponsorizarea — noi norme legislative?

Curs valutar pe mobil. Legislatie economica Potrivit prevederilor art. Utilitati publice Public utilities. Predictii curs schimb valutar.

Echipament de siguranta pentru un anumit amplasament Site-safety equipment. Coduri cpv de transport si produse auxiliare pentru transport Transport equipment and auxiliary products to transportation.